Home

1 högskolepoäng

Schrankplaner.de - Software für Ihren Schrank

Akademiska poäng - Wikipedi

1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på avancerad nivå Poängen på högskoleprovet är nämligen baserad på en kurva vilket innebär att bara 0,1 procent av provdeltagarna (enligt 2016 års normeringstabell) får det högsta resultatet 2,0. Alla provdeltagare kan således inte få 2,0 utan resultatet baseras på en fördelningskurva och för våren år 2016 var det bara 62 personer av alla provdeltagare som fick resultatet 2,0 Moment 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Studieavgift. Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. 1 Uppgift 1 (Ord/Dos/Styrka) Kåvepenin (Fenoxymetylpenicillinkalium) tabletter 1g 40 tabletter Ola som väger 75 kg har ådragit sig en bakteriell infektion och ordineras för detta 25 mg fenoxymetylpenicillin per kg kroppsvikt, 2 gånger per dag. Hur många burkar måste Ola ha för att kunna fullfölja en 10 dagar lång kur

KEM023 - Gundläggande kemi 2B Biokemi (7,5 högskolepoäng) Grundläggande kemi 1. Kursen i grundläggande kemi 1 ger dig förståelse för viktiga begrepp som exempelvis spontanitet i kemiska förlopp och de molekylära egenskaper och drivkrafter som bestämmer riktningen i förloppet till det slutliga jämviktstillståndet Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. 15 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoend Alla högskolepoäng från termin 1-9.. Generell dispens från behörighetskravet ges till studenter vid övergång från termin 9 till 11 och innebär att alla högskolepoäng från termin 1-8 ska vara avklarade. Utbildningen följer en bunden studiegång,. Förskollärarexamen 210 högskolepoäng (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education) Avancerad nivå. Grundlärarexamen (förskoleklass, åk 1-3) 240 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-School and School Years 1-3 Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett

Kinesiska, Grundkurs | Göteborgs universitet

Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits) [1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977.Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola.. Internationellt motsvaras den ungefär av brittisk Diploma of Higher. Arbetsrätt 15 högskolepoäng är en kurs för dig som vill ha kunskaper för att kunna hantera kvalificerade, arbetsrättsliga, arbetsuppgifter. Här kan du uppdatera, fördjupa och validera dina kunskaper på högskolenivå parallellt med din ordinarie heltidstjänst och examinera dig för 15 högskolepoäng via universitet

1 (3) Forskningskommunikation inom medicin, 1 högskolepoäng. Research Communication in Medical Sciences, 1 credit. Kurskod 75MV002 Forskarutbildningsämne Medicinsk vetenskap Forskningskommunikation inom medicin, 1 högskolepoäng, kursplan för utbildning på forskarnivå (75MV002) Author För att delta i kursen behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig. Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Postadress Box 207, 221 00 Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046-222 00 00 Webbadress www.jur.lu.se Juridiska fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå Kursplan för Juridik för lärare på gymnasiet, 1-90 (90 högskolepoäng) Period 1. Underhållsprogrammering, 5 högskolepoäng (1DL601) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F Period 2. Projekt i mjukvaruutveckling, 15 högskolepoäng (1DL650) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F Inriktning: Dataanalys läsår 2021/22 (preliminär studieplan Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det spanska språket i tal och skrift. Kursen ger behörighet till Spanska allmän kurs i Spanien, 1-30 högskolepoäng (1SP101), Spanska allmän kurs, 1-30 högskolepoäng (1SP100), Spanska allmän kurs distans, 1-30 högskolepoäng (1SP110), och Spanska - inriktning mot undervisning och lärande I, 1-30 högskolepoäng (1SP120) Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp. Kursen är helt nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. Den mest centrala delen av den virtuella miljön är Mittuniversitetets kursplattform.

Högskolepoäng - SFS Wik

Kostenlose Lieferung möglic Från 2007 anges omfattningen av högskoleutbildningen i högskolepoäng (tidigare användes poäng) där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (hp). 1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet. Begreppet ECTS-poäng bör inte blandas ihop med begreppet högskolepoäng. Jämfö Finns det någon webtjänst där jag kan se alla mina högskolepoäng? 15 comments. share. save. hide. report. 54% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast. Sort by. best. level 1. Skåne. 5 years ago. Tror det är via LADOK, men osäkert hur det fungerar om du inte har någon chalmers-acess Av de totala 60 hp ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Huvudområden för magisterexamen. Barn- och ungdomslitteratur. När inrapporteras mina högskolepoäng? Inom 1-3 veckor efter godkänt resultat. Får jag högskolepoäng inrapporterade för varje moment? Ja. Moment 1, 2 och 3 ger 1.2 hp var; totalt ger de 3.6 hp. Moment 4, det vill säga tentamen, ger 3.9 hp. Var ser jag mina inrapporterade högskolepoäng? I studentgränssittet Ladok

Ulv by Per Larsson - Issuu

Kolla hur många högskolepoäng jag har? Utbildning och studie högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet. Uppdragsutbildning 45 hp Craft for teachers in grades 7-9, 45 credits (1-45). Included in Lärarlyftet. 960L69 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2020-06-04 DNR LIU-2020-02080 BESLUTAD 1(5) LINKÖPINGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKA

Kemi 1 laboration 2 - 1

Jag kan väl börja med vissa moment i matematik 1 på Stockholms universitet, framförallt de så kallade E-tentorna (tentor gjorda på dator). Man fick 1.5 högskolepoäng vardera, och några var så lätta, framförallt den om derivering, att någon som hade hyfsad koll på Ma D borde klarat den utan extra plugg efter gymnasiestudier Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp. Kursplan inkl. litteraturlist

Man kan tyvärr inte översätta yrkeshögskolepoäng till högskolepoäng. Anna SYV: Hejsan,svar från din fråga 1 är att du måste ha godkänt betyg i matte 3b (eller 3c) och betyg kan du skaffa dig även genom en prövning.Se gärna information på... Läs hela svaret Ects högskolepoäng European Credit Transfer System - Wikipedi . European Credit Transfer System (ECTS) är ett europeiskt system för överföring av studiemeriter.Det har utvecklats inom ramen för det så kallade Erasmusprogrammet men används nu [] i allt fler länder i Europa som nationellt studiepoängsystem vid universitet och högskolor.Studiepoängsystemet bygger på att ett läsår.

180 högskolepoäng och för inriktningen mot gymnasieskolan 210 högskolepoäng. 2 Mål 2.1 Generella mål enligt Högskolelagen 1 Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav minst 60 hp kemi, där. Forskningskommunikation inom medicin, 1 högskolepoäng. Research Communication in Medical Sciences, 1 credits. Kurskod 75MV002 2.1 Kursens roll i utbildningen . Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningenpå forskarnivå enligt högskoleförordningen. Expandera Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås Beskrivning Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet 7,5 högskolepoäng. Grundniv Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart. Till litteraturlistan. Kan vi hjälpa dig? Vi finns här för dig support@du.se 023-77 88 88. Kursrum i Learn. I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen. Besök kursrummet Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Engelska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.. Welcome to the course English for Primary School Teachers 4-6, 30 credits (1-30 credits), Continuing Education for Teachers, 30 credits

Utvecklingsstörning - möjligheter och hinder för lärandet del 1, 15 högskolepoäng Utvecklingsstörning - möjligheter och hinder för lärandet del 2, 15 högskolepoäng Specialläraren med specialisering mot utvecklingsstörning kommer att möta elever som i sitt lärande är i behov av särskilt stöd 1 termin: 30 högskolepoäng (hp) 1 år: 60 högskolepoäng (hp) 2 år: 120 högskolepoäng (hp) 3 år: 180 högskolepoäng (hp) 4 år: 240 högskolepoäng (hp) Examination och Betyg. Varje kurs på högskolan avslutas med någon form av examination. Det kan vara till exempel: Skriftlig tentamen (tenta

Nu har vi tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng. Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd, under ett år med start i april 2021 och avslut i mars 2022 KA67 skrev:Hur som helst så har väl inte sunt förnuft med varken IQ eller högskolepoäng att göra Jag tror det är något sådant som trådstartaren tänker komma fram till. Själv är jag övertygad om att det är tre tämligen olika faktorer, på samma sätt som ingen av dem har med socialgrupp att göra. Osv Systematisk teologi 1, 7,5 högskolepoäng Systematic Theology 1, 7,5 ECTS-credits Religionsfilosofi och i déhistoria 7,5 högskolepoäng Philosophy of Religion and History of Ideas Kontextuell teologi, 7,5 högskolepoäng Contextual theology, 7,5 ECTS - credit Termin 1 Det första året omfattar en kort introduktion till professionen samt grundläggande kurser i farmaceutisk vetenskap, cellbiologi och farmaceutisk kemi. Kursen 3AP002 läses under termin 1 (1 hp) och termin 2 (3 hp). Grundläggande farmaceutisk vetenskap, 2,5 högskolepoäng (3FB014) 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller . 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller . 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Högskoleprovets poäng - Högskoleprove

högskolepoäng, varav 5 procentenheter har tagit ut examen. Diagram 1.1 Högskolebakgrund för antagna till Ky/Yh 2007-2010* 0 5 10 15 20 25 30 35 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 % Endast högskolepoäng, minst 0,1 mindre än 30 Endast högskolepoäng, minst 30 mindre än 60 Endast högskolepoäng, minst 60 mindre än 180 Endast. SOAA11, Socialt arbete: Grundkurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav. Färdighet och förmåga - Kunna redogöra för det sociala arbetets organisation och styrning och kunn Tillsammans med tretton av regionens skolhuvudmän har MDH startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Det innebär att du från och med ditt andra studieår arbetar halvtid som grundlärare i grundskolan samtidigt som du studerar på halvtid Inlärningspsykologi, laboration, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0430) Examination sker genom aktivt deltagande i laboration samt skriftlig laborationsrapport. Inlärningspsykologi, seminarium med Läkarprogrammet (Provkod: 0440) Examination sker genom aktivt deltagande i gemensamt seminarium med studenter från läkarprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 högskolepoäng (Placement Studies 1, 7.5 credits) Delkusen innehåller två teman: - Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap Inom temat behandlas grundlärares arbete med att leda pedagogisk verksamhet med särskilt avseende på kommunikation och sociala relationer. - Didaktik och lärand

Längd, poäng och examen - Yrkeshögskola

1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för Matematiska vetenskaper 2013-08-23 att gälla från och med 2013-09-01. MMG200, Matematik 1, 30,0 högskolepoäng Mathematics I, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupnin Att nya högskolepoäng (hp) införs: 1,5 hp = 1 gammal poäng. Att två examina kan utfärdas på avancerad nivå: magisterexamen (60 hp) och masterexamen (120 hp). Att institutionerna avgör om både magister- och masterexamen ges i de ämnen/ämnesområden som de ansvarar för

Information om högskolepoäng - Studentum

 1. 1-8, 60 högskolepoäng Study Abroad: Swedish as a Foreign Language - Levels 1-8, 60 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G1N, Grundnivå, har endast gymnasial
 2. MHG145, Vinkunskap 1, 7,5 högskolepoäng Wine 1, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Kostvetenskap G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskarav • • •
 3. Utbildningen består av 91,5 högskolepoäng inom huvudområdet biomedicinsk laboratorie-vetenskap och resterande 88,5 högskolepoäng utgör stödämneskurser. Utbildningen är organiserad för studier på helfart. Ett läsår om 40 veckor omfattar 60 högskolepoäng, varvid 1,5 högskolepoäng i genomsnit
 4. Kursplan Arbetsrätt Labour law 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B1FR01 Version: 3.1 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2021-02-0
 5. 1, 30 högskolepoäng Acting Programme semester 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - GXX, Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras • • • • • • • •
 6. st 30 högskolepoäng, 6 tillkommer, ämnesrelatera
christinarooth title>

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i förskolan. Förskollärarutbildningen kombinerar teori med praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet. Svenska ges endast som förstaämne. Biologi/Teknik (behörighetskrav Biologi 2, Kemi 1, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Fysik 1a alternativt 1b1+1b2) och Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller BiB, KeA, MaC, NkB (kan ersättas av Fysik A) Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 30 högskolepoäng (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP. 1. Det interkulturella klassrummet 7.5 hp Delkursen syftar till att deltagarna ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap i det interkulturella klassrummet Kvalificerad yrkespraktik, 1-15 högskolepoäng Reviderad 200821 . 2 Kursbeskrivning Kvalificerad yrkespraktik riktar sig till dig som studerar fristående kurser i medie- och kommunikationsvetenskap, och som vill få möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskape

Den nya examensordningen 2007 KT

Bibelteologi 1, 7,5 högskolepoäng Biblical Theology 1, 7,5 ECTS-credits Kurskod BV103 Giltig fr o m Höstterminen 2011 Skriftlig inlämning av svar på studiefrågor på Routledge. (1,5hp) Examinerande litteratursamtal i grupp på Thielman. (1hp Högskolepoäng på spel: Jag vill jobba med fotboll i framtiden Det gör att Robin Lindgren, trots coronapandemin, kan lägga grunden för något han älskar att göra. - Jag vill jobba med fotboll i framtiden - sedan får vi se i vilken form, säger Lindgren 14,1 20,6 19,4 21,2 13,6 14,2 Kön Kvinnor 1 375 18,1 13,7 21,7. 1 519 17,4 14,3 20,9 15,7 Bakgrund Elever med svensk bakgrund 1 976 10,1 22,7 18,6 Elever med utländsk bakgrund 22,9 Elever vars föräldrars högsta utbildning är eftergymnasial utbildning med minst 180 högskolepoäng eller motsvarande Ekonomisk-historiska institutionen utlyser tre till fem doktorandplatser med tillträde den 1 september 2021, Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser 75 högskolepoäng

24,1 18,1 29,0 13,1 13,2 Nyinvandrade elever 66,7 8,5 10,0 8,1 Föräldrars utbildningsnivå Förgymnasial utbildning 16,7 29,2 10,5 10,4 Gymnasial utbildning 5,9 28,1 19,5 25,4 15,7 5,4 Eftergymnasial utbildning 3,5 19,1 34,8 20,6 6,4 14,0 13,8 14,1 Kort eftergymnasial utbildning 37,3 Lång eftergymnasial utbildning 20,3 14,9 Okänd. Vid svenska universitet och högskolor motsvarar 1 högskolepoäng 1 ECTS-poäng. examen degree Beviset eller kvittot på att du fullföljt din utbildning. En generell examen är ett bevis på att en student har tagit de poäng som krävs och uppfyller de mål som gäller för respektive examen

Hej Jenny, 1. KY-poäng räknas i antal veckor, alltså är en KY-utbildning 40 KY-poäng, så är den 40 veckor lång, vilket oftast motsvarar ett läsår. En KY-utbildning på 90 KY-poäng motsvarar alltså 2 års studier. Högskolepoäng räknas på likande sätt där ett studieår också är 40 veckor, men motsvarar 60 högskolepoäng För att ta en masterexamen ska du ha fördjupningsstudier om 60 högskolepoäng i ett av universitetets huvudområden. Du ska även ha gjort ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller, om du hellre vill, två självständiga arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. Vad är skillnaden mellan en master- och en magisterexamen Ämnesstudier som avses i första stycket ska omfatta 1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet svenska, svenska som andraspråk eller matematik, 2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller minst 15 högskolepoäng eller motsvarande vardera i två av ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd, 3. minst 15. I Sverige innebär detta att man har läst 160 studieveckor (där 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas studier). Målet med doktorandstudier är en doktorsexamen efter en disputation där man försvarar den egna doktorsavhandlingen. - Wikipedia

För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden Nybörjarkurs I, 1-15 högskolepoäng, läses på kvällstid. Det är en nybörjarkurs i spanska där den studerande övar upp grundläggande muntliga och skriftliga språkfärdigheter, samt inhämtar vissa kunskaper om geografi, historia och samhällsförhållanden i de Yrkeslärarutbildningen är 1,5 år lång, det vill säga 90 högskolepoäng. För att antas till yrkeslärarutbildningen krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning eller en kombination av dessa tre. Folkhögskollärarutbildningen är 1 å Socialrätt I, 7,5 högskolepoäng och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper. Anmälningskod: HDA-V36X8 Huvudområde: Socialt arbete; Litteraturlista. Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart. Till litteraturlistan. Kan vi hjälpa dig

Tre inriktningar Du kan läsa grundläggande psykoterapi med antingen familjeterapeutisk, kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) eller psykodynamisk inriktning. De tre inriktningarna som du kan välja mellan har vissa gemensamma moment för att du ska få en insikt i likheter och skillnader mellan de olika områdena. I huvudsak ges dock undervisning och klinisk tillämpning inom den terapeutiska. Del 1: Juridisk metod och kollektiv arbetsrätt omfattar frågor relaterade till juridisk metod, den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och kollektiv arbetsrätt. Den kollektiva arbetsrätten behandlar frågor om föreningsrätt, stridsåtgärder, kollektivavtal, fackliga förtroendemän, medbestämmande Våra sommarjobb riktar sig till gymnasielever samt till studenter på universitet och högskola. Uppdragens längd och karaktär varierar. Som sommarjobbare på Naturvårdsverket erbjuds du möjlighet att arbeta med egna projekt eller teman under handledning TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation som samlar 13 fackförbund med fler än 1,4 miljoner medlemmar. Kontakt. Pressrum. Om TCO. Fackliga akademin Ansökan och annat bra att veta; Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng. 15:00 15 mars, 2021 Körmetodik 1, 5 högskolepoäng Choral Methodology 1, 5 credits Kurskod: FG5008 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: Ht 2012 Fördjupning: GXX Beslutad av: ULU 2012-11-08 Ändringsuppgifter: Reviderad av UFN:s ordförande 2014:1

Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 3(5) Förkunskarav Grundläggande behörighet. Examination och betyg Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Examination sker i form av en skriftlig individuell tentamen per delkurs. Därutöver kan även förkomm Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena: fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. Utbildningen kan läsas som ett program, genom fristående kurser eller på distans

Hur många poäng måste jag läsa för att få fullt

90 högskolepoäng. Avancerad nivå. 23 Aug 2021. Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar. Sapu är ett utbildningsföretag som under drygt 25 år examinerat 2 000 personer i våra basutbildningar,. 1. Inledning 1.1 Bakgrund Husgrunder stödjer hela hus och ska vara stadiga nog för att ta upp husets vikt. Konstruktionerna är konstruerade för att kunna bära byggnaden i många år utan att drabbas av problem orsakade av bland annat fukt och tjäle. Grundkonstruktioner finns av olika typer och varje typ har både för- och nackdelar 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1. Till årskurs två av kandidatprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program. Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program och framgår då i respektive utbildningsplan Sidan 1 av 5. Uppdaterad 2009-12-18 = = LMU140, Musik 1, 30 högskolepoäng Music 1 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Göteborgs universitet, 2008-01-15, är reviderad 2009-12-17 och gäller från och med vårterminen 2010 Sidan 1 av 3 . LITTERATURLISTA LSO110. Gäller fr.o.m. vt 10 LSO110, SAMHÄLLSORIENTERADE ÄMNEN FÖR TIDIGARE ÅLDRAR 1 30 HÖGSKOLEPOÄNG Obligatorisk litteratur , delkurs 1 Björk, Cecilia och Reppen, Laila (2000) Så byggdes staden Svensk Byggtjänst (198s) (Delkurs 1 +2

NYGA01, nygrekiska, nybörjarkurs, 1-30 högskolepoäng Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion NYGA01, 1-30 högskolepoäng, är en nybörjarkurs i grekiska. I kursen studeras nygrekiskans grundläggande grammatiska regler, uttalet tränas, och man lär si Termin 1 Integrationsteori, 10 högskolepoäng (1MA215) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N Partiella differentialekvationer, 10 högskolepoäng (1MA216) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N Moduler och homologisk algebra, 10 högskolepoäng (1MA036

Yh-poäng - YrkeshögskoleGuide

Sidan 1 av 4. Uppdaterad 2009-12-18 = = LEV100, Estetisk verksamhet 1, 30 högskolepoäng Aesthetic educational activity 1, 30 higher education credits First Cycle / Grundnivå 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2009 KURSPLAN Dnr U 2014/757 1(2) Fastställd av FUN 2015-04-14, gäller från 2015-04-14 Kvantitativa MRI-metoder för applikationer inom onko, MEMRI01 Quantitative magnetic resonance methods for oncologic applications 1.5 högskolepoäng Nivå F Allmänna uppgifter Kursen ges som en valbar forskarutbildningskurs på heltid. Undervisningssprå

Studietakt - heltid eller deltid när du studerar i Sverige

15 högskolepoäng, på Statistik III, GN, 30 högskolepoäng, VT 2008 Kursen examineras som tre moment: 1. Självständigt arbete, uppsats, 12 högskolepoäng 2 .Självständigt arbete, opposition, 1.5 högskolepoäng 3 ,Självständigt arbete, seminariedeltagande, 1.5 högskolepoäng Moment 1 betygsätts enligt målrelaterad betygskal Termin 1: Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt á 30 högskolepoäng. Termin 2: Allmän förmögenhetsrätt á 30 högskolepoäng. Termin 3: Associationsrätt och konkurrensrätt á 10 högskolepoäng samt Civilrättens sociala dimension á 20 högskolepoäng 15 högskolepoäng, på Statistik I, AN, 30 högskolepoäng, VT 2008 Kursen examineras som tre moment: 1. Självständigt arbete, uppsats, 12 högskolepoäng 2 .Självständigt arbete, opposition, 1.5 högskolepoäng 3 ,Självständigt arbete, seminariedeltagande, 1.5 högskolepoäng Moment 1 betygsätts enligt målrelaterad betygskal FÖRSTA STUDIEÅRET, TERMIN 1 OCH 2, 1-60 HÖGSKOLEPOÄNG (hp) Omfattar 48 hp teoretisk utbildning och 12 hp verksamhetsförlagd utbildning. Tema Människa, hälsa, samhälle och miljö, 30 hp Kurser: Introduktion till högskolestudier 1 hp. 1 (43) Sammanfattning Rapporten beskriver arbetet med att modernisera en testutrustning för ett robotsystem. Den nya testutrustningen skulle moderniseras till att använda USB-gränssnitt istället för RS232

Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp

Hur skriver man gamla högskolepoäng i CV

120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12. Reviderad av Styrelsen för utbildning 2007-06-20. DNR 2923/07-330 Sida 2 / 6 Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av ämnena hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, bild, musik eller slöjd. Behörighet enligt första stycket omfattar bara ämnena svenska, matematik och engelska samt det eller de ämnen som avses i första stycket 1, 2 eller 3 om lärarens utbildning i detta eller dessa ämnen har den omfattning som krävs enligt. SO1210, Somaliska, Fortsättningskurs del 1, 15 högskolepoäng SO1210, Somali, Intermediate Course, Part 1, 15 Higher Education Credits Grundnivå / First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2010-06-29 att gälla fr.o.m. höst-terminen 2010. Utbildningsområde: Humanistisk 1. Mål 1.1. Beskrivning av utbildningen på grundniv högskolepoäng följt av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Termin sex består av en valbar praktikkurs (30 högskolepoäng) vilken kan bytas ut mot studier i relevanta ämnen vid EHS eller vid annan högskola eller universitet

Annettes långa resa – från avloppschef till präst

Läsa på universitet - så funkar det - umu

 1. ÄSPA11, spanska, grundkurs, 1-30 högskolepoäng Fastställd av Styrelsen för Sektion 3 2016-05-26 att gälla fr o m HT16. Delkurs 1. Spansk och latinamerikansk text (6 högskolepoäng) Rosa, Isaac. Compro oro. Cooperativa MásPúblico. Madrid: 2013. 113 p. ISBN: 978-84-616-7637-8. Elektroniska artiklar. Delkurs 2
 2. 15 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Flexibel 2 Grundkurs i 3D grafik med 3ds Max 15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Studieort: Flexibel 3 C#-programmering I 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg 4 C#-programmering I
 3. SPAA01, spanska, grundkurs, 1-30 högskolepoäng Fastställd av Styrelsen för Sektion 3 2016-12-13 att gälla fr o m VT17. Delkurs 1. Spansk och latinamerikansk text (6 högskolepoäng) Rosa, Isaac. Compro oro. Cooperativa MásPúblico. Madrid: 2013. 113 p. ISBN: 978-84-616- 7637-8. Elektroniska artiklar. Delkurs 2
 4. 1 (4) KURSPLAN Koagulation och hemostas, (Coagulation and Haemostasis), 1,5 högskolepoäng Forskarutbildningsnivå Inledning Kursens mål är att studenterna ska få ingående kunskap och fördjupad förståelse för de processer som driver och reglerar blodets koagulation och hur dessa kan testas
 5. 28 § Om ämneslärarexamen ska anses ha inriktning mot arbete i gymnasieskolan enligt 24 eller 26 § och omfatta 1. ett undervisningsämne, ska den anses omfatta kursfordringar om 210 högskolepoäng och avläggas på grundnivå, eller 2. två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik, ska den anses omfatta kursfordringar om 330 högskolepoäng och avläggas på avancerad.
 6. Självständigt arbete, Grundnivå VT 2020 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT 2020 Dan Hedlin 2019-12-12 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL Kursen består av ett moment: 1
 7. en 2016 Beslutad av: Högskolestyrelsen vid Röda Korsets Högskola, Reviderad i utbildningsnämnde

Grundläggande psykoterapiutbildning Steg

 1. högskolepoäng på avancerad nivå, eller som har förvärvat motsvarande kunskaper utomlands eller genom avlagd äldre examen. Om särskilda skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för enskild sökande medge undantag från villkor för särskild behörighet
 2. ÄSPD11, spanska, grundkurs, 1-30 högskolepoäng Fastställd av Sektion 3 2019-10-31 att gälla fr. o. m. VT20. Delkurs 1. Introduktion till spanska (7,5 högskolepoäng) Rosa, Isaac. Compro oro. Cooperativa MásPúblico. Madrid: 2013. ISBN: 97884616 76378. Texter och artiklar som tillhandahålles av läraren tillkommer. Delkurs 2
 3. st 300 hp varav

Akademiska kurser med högskolepoäng - FE

30 högskolepoäng Termin 1 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning, samt en litteraturlista för samtliga delkurser. Aktuellt schema för kursen finns på vår webbplats: www.bafity.su.se (välj fliken nederländska) Högskolepoäng och högskolexamen. Finansiell ekonom 120 hp har den unika fördelen att den leder till Högskoleexamen i företagsekonomi. Detta är möjligt genom samarbete med Högskolan Väst. Utbildningen omfattar sammanlagt 120 högskolepoäng

Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling

Kassa. BÖCKER. KRISTEN TRO. Vägledning; Bön & andakt; Frälsarkransen; Pilgrim & reso

 • Duschkabin på trägolv.
 • Erik Grönwall flickvän.
 • Torrt hår olivolja.
 • Träna sent på kvällen äta.
 • ANNUELL FÖRLED.
 • Vad hände 1943.
 • Fish Spa eröffnen kosten.
 • R410A tryck temperatur.
 • Snapdragon 835 сравнение.
 • EQ IQ test.
 • Blocket trumpet.
 • Annorlunda svensexa.
 • Suzuki verkstad Linköping.
 • Spotkania dla singli Opole.
 • Gelcoat 8008.
 • Snapdragon 835 сравнение.
 • LS19 BGA in Map einbauen.
 • Cirkus Stockholm karta.
 • Dykjobb Sverige.
 • The Fellowship of the Ring Book.
 • Lucia Sweden.
 • Sana and Tzuyu ship name.
 • Franke 604 10 vit.
 • Crystal Droge Bilder Vorher Nachher.
 • Stjärnfallet CHORDS.
 • Projektplan mall.
 • Psalmboken 1986 pdf.
 • Michael Kors india.
 • Hotel Villa Honegg price per night.
 • Boreout Privatleben.
 • CS:GO levels.
 • Pancreatic cancer survival rate.
 • Plannja inspiration.
 • Adventsljusstake 5 armad röd.
 • Stephen Hawking Movie The Theory of Everything.
 • Hyra stuga Halland.
 • Röding Västmanland.
 • Miljöterapi behandlingshem.
 • Medaljer militära.
 • Sickel Byggmax.
 • Sport shorts herr.